برگه

درباره ما

اینجانب ایمان جهانی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات, بانکی و تجارت الکترونیک فعالیت می کنم موضوع اصلی خدمات شتاب ها عبارت است پرداخت آنلاین ؛ برنامه نویسی,طراحی وب سایت ,پروژه های مالی و ارائه خدمات میزبانی و ... می باشد.

به صورت کلی, پرداخت الکترونیک شتاب ها، مجموعه‏ ای از خدمات و ابزار های نوین در حوزه پرداخت است. هدف شرکت پرداخت الکترونیک شتاب ها، شناسایی نیاز های جدید حوزه پرداخت و ارائه خدمات در راستای رفع آنان می‏ باشد. در حال حاضر، با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر چشم‏گیر آن بر حوزه بانکی، خدمات پرداخت الکترونیک شتاب ها نیز بر این حوزه متمرکز شده  است