صفحه اصلی

پلاگین ها


با توجه تغییر تحولات و نیاز به افزایش امکانات پنل کاربری و خدمات درگاه شتاب ها روش محاسبه کسر کارمزد در شتاب ها از استاتیک (کسر کار مزد در هنگام نســویه دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

پلاگین خاصی نـــــــیاز دارید ؟

ارسال درخواست